Værløse

Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø

Senest opdateret med smittetal for 11. oktober

Overblik over smitte i Furesø

Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner, der sikrer en hurtig og effektiv håndtering af det konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Opdateret 11.10.2021 

11/10 10/10 9/10

Testkorrigeret incidens for Furesø 117 102 114 

11/10 10/10 9/10

Sogn Incidens Antal Pos. procent

Farum 163 34 3,2 159 183

Værløse 72 12 1,6 48 48

Hareskov 53 2 1,3 27 27

Hvad betyder det, at incidensniveauet er testkorrigeret?

Det gælder generelt, at hvis der testes mere (foretages flere tests) i en kommune end i en anden kommune, vil der sandsynligvis blive fundet flere smittede i den kommune, hvor der er flest indbyggere, der bliver testet, også selvom det faktiske smittetryk er ensartet i de to kommuner.

Dette medfører at incidensen bliver højere i den kommune, hvor flest lader sig teste, hvis man sammenlignede to kommuner, hvor smitteforekomsten var ens. For at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag mellem incidensen på tværs af kommunerne beregner ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 under Statens Serum Institut derfor den såkaldte testjusterede incidens for hver kommune, hvori der er taget højde for forskelle i niveauet af testning i kommunerne.

Den testjusterede incidens er baseret på trunkerede data, hvilket betyder at incidenstallet for en given dag er beregnet på baggrund af de tests, der blev gennemført fra og med to dage tidligere og syv dage forud for den dag (i alt 9 dage). Dette er gjort, fordi datagrundlaget for tests, der er foretaget indenfor de seneste to dage, generelt er ufuldkomment. Der indgår alene PCR-test i grundlaget for den testjusterede incidens.

Kommentarer