Debat og politik

Debat: “Andelshaverne kan med fordel nedlægge Farum Fjernvarme”

Grafik: Furesø Netavis

Debatindlæg af Stig Olsen, Stenvadpark 34, Farum.

Jeg har d.d. indsendt følgende forslag til behandling ved årsmøde april 2023:

“At Farum-Fjernvarme amba bliver nedlagt som en selvstændig virksomhed, enten ved at den opløses eller bliver overdraget til en anden varmeleverandør”.

Hvorfor eksisterer Farum Fjernvarme?

Rigtigt mange andelshavere kan med rette undre sig over, hvorfor Farum Fjernvarme a.m.b.a. findes. Hvilke fordele har ejerne af denne virksomhed?Andelshaverne kan med fordel nedlægge Farum Fjernvarme og tilbyde fjernvarmenettet til an anden varmeleverandør. Der er intet som helst i vejen for dette.

Farum Fjernvarme a.m.b.a. har følgende hovedformål:

2.2 Farum Fjernvarme vil yde andelshaverne en stabil varmeforsyning til så lav en pris som mulig. Farum Fjernvarme vil fremme samarbejdet med andre virksomheder for at opnå effektivisering og kompetenceudvikling. Skulle udviklingen gøre det fordelagtigt for vore andelshavere er vi åbne for
ligeværdig sammenslutning med andre leverandører af varme og vand.

2.4. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.
Ledelsen i Farum Fjernvarme tror fejlagtigt at de er sat i verden til at finde nye og alternative muligheder for at levere varme til sine kunder. Det er de ikke. De skal ene og alene sikre en stabil varmeforsyning til så lav pris som mulig – ikke andet!

Andelshaverne i Farum Fjernvarme a.m.b.a. betaler en unødvendig merpris i forhold til andre fjernvarmekunder gør i regionen, og dette på grund af en unødvendig og kompetenceløs administration.

Hvad skal et lille fjernvarmeanlæg som Farum Fjernvarme a.m.b.a. med særskilt ledelse som kun producerer omkostninger?

Farum Fjernvarme a.m.b.a. er et levn fra fortiden, med tunge forretningsgange som f.eks. repræsentantskab, og uendelige ligegyldige møder med valgte uden særlige kompetencer indenfor fjernvarme.

En direktion og bestyrelse (12 personer inklusive suppleanter) som fejler i alle deres beslutninger og påfører andelshaverne den ene udgift efter den anden. Af de større kan nævnes fejlinvesteringer i geotermisk jordvarme og senest varmepumpen i den såkaldte Vassingerød Energipark.

Jeg vil på det stærkeste anbefale andelshavere i Farum Fjernvarme a.m.b.a. til at arbejde for en afvikling af dette selskab inden de laver yderligere ulykker til skade for ejerne.

Der er ikke nogen som helst god grund til at Farum Fjernvarme a.m.b.a. eksisterer.

Kommentarer