Bregnerød

Lettelse: Bregnerød slipper for grusgrav

Furesø Kommune konstaterer med stor tilfredshed og lettelse, at Bregnerød officielt ikke længere er interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan.

Det står nu endegyldigt klart, at der ikke skal graves grus i Bregnerød, som beboere, kommune og borgere i området ellers havde frygtet.  

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog tirsdag aften den endelige Råstofplan 2016/2020, hvor Bregnerød ikke længere fremgår som interesseområde.

Regionsrådet skal udarbejde en råstofplan for, hvor i regionen råstoffer til nye byggerier og anlæg skal kunne indvindes. De overordnede retningslinjer for råstofindvinding bliver lagt fast i en 12-årig planperiode, og hver fjerde år gennemgår regionerne så råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision.

Et område i Bregnerød var udpeget som interesseområde i den nye revision.

Furesø Kommune har på linje med beboerne i området og forskellige interesseorganisationer i flere høringssvar til regionen opfordret til, at området bliver fjernet fra råstofplanen på grund af områdets store landskabs-, natur- og kulturværdier og hensynet til borgerne.

Derfor er det en lettelse endelig at se råstofplanen blive vedtaget, uden at Bregnerød er nævnt, siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

”Jeg glæder mig virkelig på Bregnerøds vegne. Det har været en periode med mange bekymringer, både for den enkelte lodsejer i området og for alle os, der nyder områdets natur og kulturhistorie. Jeg er glad for, at vi i Furesø Byråd har stået sammen om at modarbejde arealudlægningen”, siger han.

”Det tjener regionens forvaltning og politikere til stor ros, at de har lyttet til vores argumenter og de argumenter, andre har fremført. Regionen er ikke i nogen nem situation, fordi forbruget af råstoffer som grus og sand i hovedstadsområde alt andet lige er meget stort set i forhold til andre regioner. Og samtidig er regionen tættere bebygget. Derfor må vi have ændret loven, så råstofplanerne bliver kortlagt nationalt og så vi genanvender i langt højere grad,” siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø.

Regionsrådet har da også i processen selv arbejdet for at ændre præmisserne for udarbejdelsen af råstofplanen. Blandt andet er det nu et fokusområde i planen at arbejde for en National Råstofstrategi og en ændring af råstofloven.

Kommentarer