Værløse

På vej mod 2030 – sådan arbejder vi med målene

Selv om der er lang tid til 2030, er arbejdet med at nå Furesøs 2030-mål allerede i fuld gang. Medarbejderne i kommunens forskellige centre og enheder på tværs af Furesø Kommune er i fuld gang med at udfolde målene og de 28 succeskriterier, der ligger under.

Siden januar 2021 har medarbejdere på tværs af Furesø Kommune arbejdet med at konkretise de otte 2030-mål og de underliggende 28 succeskriterier, som driver udviklingen af Furesø.

I et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger skal vi frem mod 2030 udvikle vores fælleskab, så det bliver endnu bedre at bo, leve og arbejde i Furesø. Men der er lang tid til 2030, og det kan være både klogt og nødvendigt at justere kursen løbende. En gang årligt vil Furesøs politikere og andre årligt derfor få mulighed for at drøfte fremdriften og metoden i arbejdet med målene, og om vi fortsat er på rette vej.

Borgere, foreninger og virksomheder spiller en afgørende rolle for, at vi i Furesø når de ambitiøse 2030-mål. Derfor indebærer arbejdet med 2030-målene også en høj grad af inddragelse af brugere, borgere og andre samarbejdsparter, som vi opfordrer til at være med i udviklingen af Furesø, men også til at give deres eksempler og fortællinger på, hvordan vi som kommune og fællesskab arbejder os frem mod mål og successer.

Folderen ‘Fremtidens Furesø’, som du kan læse her på siden er spækket med eksempler på aktuelle og igangværende indsatser her i 2021. Vi håber, den kan inspirere og give lyst til selv at bidrage til arbejdet med Furesøs otte 2030-mål.

Kommentarer